กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านสื่อ Social Media

ชื่นชมยินดี โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ครั้งที่ 9 ปี การศึกษา 2554

 

 

slide เรื่อง ไฟฟ้าสถิต

slide เรื่องไฟฟ้าแม่เหล็ก 1

 slide เรื่อง ความร้อน

 

 •  

 สรุปเนื้อหาและสูตร หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องไฟฟ้าสถิต 

  1. ตัวนำและฉนวนไฟฟ้ารงคูลอมบ์ (F)
  2. สนามไฟฟ้า
  3. สนามไฟฟ้าของจุดประจุไฟฟ้า
  4. จุดสะเทินไฟฟ้า
  5. สนามไฟฟ้าของตัวนำทรงกลม
  6. สนามไฟฟ้าของแผ่นโลหะคู่ขนาน
  7. งานและศักย์ไฟฟ้า
  8. การคำนวณหางานภายนอกและภายใน
  9. ศักย์ไฟฟ้า
  10. ศักย์ไฟฟ้าของตัวนำทรงกลม
  11. ศักย์ไฟฟ้าของตัวนำทรงกลมซ้อนกัน
  12. การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าภายใต้การกระทำของแรงภายใน
  13. ความจุไฟฟ้า
  14. การต่อตัวเก็บประจุไฟฟ้า
  15. พลังงานไฟฟ้า

 

 

 

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: